Fonduri europene

S.C. MNC Dental Gallery S.R.L. a implementat cu succes în perioada 22.07.2020-30.04.2021 proiectul
“Dezvoltare activitate de laborator de tehnica dentara la MNC Dental Gallery SRL“ având cod SMIS 134303
cofinanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională.
Valoarea totală a proiectului este de 876.288,16 lei. Finanțarea nerambursabilă este de 699.253,74 lei din care
valoarea nerambursabilă din FEDR: 594.365,68 lei iar valoarea nerambursabila din bugetul national este de
104.888,06 lei.
Obiectivul general al proiectului consta in pozitionarea societatii MNC Dental Gallery SRL pe piata laboratoarelor
de tehnica dentara in zona jucatorilor regionali importanti.
Obiectivul specific al proiectului consta in dotarea cu echipamente de ultima generatie si dezvoltarea unei
activitati noi in domeniul tehnicii dentare.
Rezultatele proiectului constau in achizitia de echipamente moderne specifice activitatii de laborator de tehnica
dentara.
Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeană, va invitam sa vizitati
www.fonduri-ue.ro, www.inforegio.ro si facebook.com/inforegio.ro.